سه نفر در مشهد در ملاء عام اعدام شدند

سه نفر در مشهد در ملاء عام اعدام شدند
نگارش از Euronews

سه محکوم به اعدام روز چهارشنبه ساعت ۹ صبح در یکی از خیابان های مشهد به دار آویخته شدند.

به گزارش خبرگزاری مهر، افراد اعدام شده، سه مجرم سابقه دار بودند که به اتهام مشارکت در سرقت های مسلحانه متعدد و همچنین مشارکت در آدم ربایی و نگهداری سلاح و مهمات به مرگ محکوم شده بودند.

غلامعلی صادقی، دادستان مشهد درباره اجرای این حکم در ملاء عام گفته است که در جریان یکی از سرقت های مسلحانه این افراد یک شهروند کشته شده و به درخواست اولیای دم مقتول، مجازات در محل وقوع جرم انجام شد.

آقای صادقی درباره روند رسیدگی به پرونده متهمان گفته است که دادگاه انقلاب مشهد این سه تن را به اتهام محاربه مجرم شناخته و به مرگ محکوم کرده است؛ این حکم در دیوان عالی کشور هم مورد تائید قرار گرفته است.

اجرای این حکم در انظار عمومی در حالی صورت گرفته که ستاد حقوق بشر قوه قضائیه در پاسخ به گزارش احمد شهید، گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل در امور ایران، اجرای مجازات اعدام در ملاء عام را امری موردی و محدود توصیف کرده که «معمولاً در سحرگاه انجام می پذیرد و تدابیر لازم برای عدم حضور کودکان اتخاذ می شود.»

مطالب مرتبط