یک سال از حمله به موزۀ تاریخ یهود در بروکسل گذشت

یک سال از حمله به موزۀ تاریخ یهود در بروکسل گذشت
نگارش از Euronews

اولین سالگرد حمله به موزۀ تاریخ یهود در بروکسل که منجر به مرگ چهار نفر شد، در این شهر برگزار شد. در این مراسم، شهردار شهر بروکسل و اعضای خانوادۀ

اولین سالگرد حمله به موزۀ تاریخ یهود در بروکسل که منجر به مرگ چهار نفر شد، در این شهر برگزار شد.

در این مراسم، شهردار شهر بروکسل و اعضای خانوادۀ قربانیان نیز حضور داشتند.

یکسال پیش، مهدی نموش، تروریست فرانسوی الجزایری تبار با تیراندازی به روی بازدید کنندگان در این موزه، چهار نفر از آنها را به قتل رساند. وی پس از ورود به فرانسه توسط پلیس این کشور دستگیر شد. مهدی نموش که در خانواده ای الجزایری تبار در فرانسه به دنیا آمده، چندین بار به دلیل ارتکاب به جرائمی نظیر خرید و فروش مواد مخدر و سرقت در زندان به سر برده و تحت تاثیر تندروهای اسلامگرا در زندان قرار گرفته است.

وی عضو گروه دولت اسلامی موسوم به داعش است و به گفتۀ خبرنگاران فرانسوی که چندین ماه در اسارت داعش قرار داشتند، مهدی نموش یکی از زندانبانان آنها در سوریه بوده است.

مطالب مرتبط