اعتصاب خلبانان آلیتالیا

Access to the comments نظرها
نگارش از Euronews
اعتصاب خلبانان آلیتالیا

خبر کوتاه

اعتصاب بیست و چهار ساعته خلبانان و خدمه هوایی شرکت هواپیمایی آلیتالیا در روز دوشنبه، هزاران مسافر را در ایتالیا سرگردان کرد.

هدف از این اعتصاب کسب تأمین شغلی پس از پایان دوره قرارداد موقت است.