اسپانیایی ها از تغییرات استقبال می کنند

Access to the comments نظرها
نگارش از Euronews
اسپانیایی ها از تغییرات استقبال می کنند

پیروزی احزاب مخالف دولت در انتخابات محلی و شهرداری ها در اسپانیا تیتر روزنامه های امروز این کشور را به خود اختصاص داده است.

نتایج انتخابات، نارضایتی مردم اسپانیا از سیاست های حزب حاکم و استقبال آنها از برنامه های جدید را نشان می دهد.

اسپانیایی ها امیدوارند که ورود احزاب جدید به عرصه سیاست، بتواند وضعیت زندگی آنها را بهتر کند.

یک خانم اسپانیایی می گوید: «مردم نظرشان را نشان دادند و همچنان به ابراز نظر ادامه خواهند داد. من خیلی مفتخرم که مادرید و بارسلون آغازگر دوره جدیدی شده اند.»

دیگری معتقد است که مردم با رایشان نشان دادند که حزب محافظه کار حاکم “مردم” می تواند رأی زیادی داشته باشد اما اکنون باید بپذیرد که جریان های دیگری هم هستند. پس باید اشتباهاتش را بپذیرد و برای یافتن راه حلهای دیگر با مخالفان وارد صحبت و گفتگو شود.”

مادرید و بارسلون شهرهای بزرگی هستند که در انتخابات روز یکشنبه به دست گروههای چپ و مخالف دولت افتاده اند.