قانونی شدن ازدواج افراد همجنس در ایرلند

Access to the comments نظرها
نگارش از Euronews
قانونی شدن ازدواج افراد همجنس در ایرلند

صدها تن از ساکنان دوبلین ودیگر شهرهای ایرلند روز شنبه پس از مشخص شدن نتیجه همه پرسی در خصوص قانونی شدن ازوداج افراد همجنس فریاد پیروزی سر دادند.

با برتری قاطع رای «آری» که امروز پس از شمارش آخرین صندوق های این همه پرسی مورد تایید قرار گرفت، ایرلند در مسیر یکپارچگی با غرب اروپا ازدواج همجنسگرایان را به صورت قانونی در آورد. امری که از یک تحول عمیق اجتماعی در کشوری خبر می دهد که تاکنون تحت نفوذ افکار محافظه کارانه کلیسای کاتولیک قرار داشت.

ایون او ریوردن وزیر مشاور در امور برابری و مساوات که پس از مشخص شدن نتیجه این همه پرسی در یک توییت اعلام کرده بود «امروز از اینکه یک ایرلندی است به خود می بالد» به خبرنگاران گفت: «این پیامی است برای جوانان ایرلندی دارای گرایش های متفاوت جنسی و نیز خطاب به همه جهان. ایرلند نخستین کشور دنیا است که ازدواج افراد همجنس را از طریق همه پرسی قانونی کرده است. این یک تایید گسترده و دسته جمعی است که با اکثریت قاطع آراء به دست آمده است.»