کشف یک بمب ۲۲۷ کیلویی در کامبوج

Access to the comments نظرها
نگارش از Euronews
کشف یک بمب ۲۲۷ کیلویی در کامبوج

مکونگ مهم ترین رودخانه کامبوج هنوز هم خطرناک است. مقامات نظامی این کشور موفق شدند یک بمب ۲۲۷ کیلویی در کف رودخانه بیابند و آنرا خنثی کنند.

بمبی که از زمان حکومت خمرهای سرخ، عامل اصلی نسل کشی در این کشور در رودخانه بجای مانده است.