انتشار بیش از صد مدرک شخصی بن لادن

انتشار بیش از صد مدرک شخصی بن لادن
نگارش از Euronews

بخشی از مدارکی که در جریان حمله سال ۲۰۱۱ یگان فوق ویژه آمریکا به اقامتگاه بن لادن به دست آمده، در دسترس عموم قرار داده شده است. این مدارک شامل اطلاعات دقیق از اقتصاد فرانسه، نامه نگاری های شخصی و … اس

مقامات امنیتی ایالات متحده آمریکا بیش از صد مدرک به دست آمده در جریان عملیات معدوم کردن اسامه بن لادن را منتشر کردند.

طبق روایت رسمی آمریکا، اسامه بن لادن، در جریان حمله سال ۲۰۱۱ یگان فوق ویژه این کشور به اقامتگاهی در ایبیت آباد پاکستان جان باخته است. از اقامتگاه بن لادن شمار قابل توجهی اسناد و مدارک نیز ضبط شده که اکنون دسترسی به بخشی از این اطلاعات طبقه بندی شده برای عموم آزاد است.

در میان مدارک منتشر شده اطلاعات جامع و تحلیلی از اوضاع اقتصادی فرانسه به چشم می خورد که احتمال برنامه ریزی بن لادن برای ضربه زدن به اقتصاد این کشور عضو اتحادیه اروپا را مطرح کرده است.

نامه های شخصی بن لادن نیز بخشی از این مدارک است. از جمله وصیت نامه ای که چندسالی پیش از کشته شدن، به همسرش نوشته است.

مطالب مرتبط