معلمان فرانسه علیه طرح اصلاحی وزیر آموزش اعتصاب کردند

Access to the comments نظرها
نگارش از Euronews
معلمان فرانسه علیه طرح اصلاحی وزیر آموزش اعتصاب کردند

خبر کوتاه

بخشی از معلمان فرانسه روز سه شنبه در اعتراض به طرح اصلاحات آموزشی در مقطع راهنمایی، اعتصاب کردند. مانوئل والس، نخست وزیر فرانسه تاکید کرد که تغییرات پیشنهادی وزیر آموزش این کشور از سپتامبر آینده به اجرا گذاشته خواهد شد.