تلاش رییس جمهوری کلمبیا برای اسکان رایگان بیخانمان شده ها از رانش زمین

تلاش رییس جمهوری کلمبیا برای اسکان رایگان بیخانمان شده ها از رانش زمین
نگارش از Euronews

در کلمبیا با یافتن اجساد ۶۴ کشته، تلاشها برای یافتن زنده ماندگان و دیگر قربانیان احتمالی سیلاب و رانش زمین ادامه دارد. بنابر گزارش مرکز سوانح ملی

در کلمبیا با یافتن اجساد ۶۴ کشته، تلاشها برای یافتن زنده ماندگان و دیگر قربانیان احتمالی سیلاب و رانش زمین ادامه دارد.

بنابر گزارش مرکز سوانح ملی کلمبیا، تاکنون دست کم ۴۰ آسیب دیده، برای بهبودیافتن به مراکز درمانی اعزام شده اند.

“خوان مانویل سانتوس” رییس جمهوری کلمبیا، روز سه شنبه در جمع مردم گفت: «به همه آنهایی که کاشانه خود را از دست داده اند قول دادم. به همه آنها قول دادم که خانه مجانی دراختیارشان بگذارم. همانطور که امروز چنین خانه هایی در اختیار 350 خانوار اهل “شیکینشیرا” قرار گرفت. به همه آنهایی که کاشانه شان را از دست داده اند، چنین قولی دادم.»

بارش شدید باران در روز دوشنبه و به راه افتادن سیلاب، سبب رانش زمین و ایجاد ویرانی عظیم در محدوده شهر “سالگا” در کلمبیا شده است.

مطالب مرتبط