یازده مامور پلیس در پرونده قتل فرخنده به زندان محکوم شدند

Access to the comments نظرها
نگارش از Euronews
یازده مامور پلیس در پرونده قتل فرخنده به زندان محکوم شدند

قاضی دادگاه رسیدگی به پرونده قتل «فرخنده»، روز سه شنبه یازده مامور پلیس را به دلیل جلوگیری نکردن از قتل او به یک سال زندان محکوم کرد.

هشت تن دیگر از ماموران پلیس کابل که در میان متهمان بودند به دلیل نبود شواهد کافی تبرئه شدند.

فرخنده دختر ۲۷ ساله افغان، دو روز پیش از نوروز در نزدیکی مسجد شاه دوشمشیره به اتهام آتش زدن قرآن مورد حمله مردان خشمگین قرار گرفت که او را با سنگ و چوب و مشت و لگد به قتل رساندند و سپس جسدش را سوزاندند.

مرگ فرخنده خشم هزاران شهروند را برانگیخت و شمار بسیاری از ساکنان پایتخت و دیگر شهرهای افغانستان را به خیابان ها کشاند.

تحقیقات نشان داد که فرخنده هرگز قرآن را نسوزانده بود و فقط از یک روحانی خواسته بود از خرافه گویی مذهبی دست بردارد.