موافقت کلیسای پروتستان فرانسه با ازدواج دو فرد همجنس

Access to the comments نظرها
نگارش از Euronews
موافقت کلیسای پروتستان فرانسه با ازدواج دو فرد همجنس

دو سال پس از انجام نخستین ازدواج رسمی و قانونی یک زوج همجنسگرا در مون پلیه فرانسه، کلیسای پروتستان در این کشور روز یکشنبه موافقت خود را با انجام مراسم مذهبی برای زوج های همجنس اعلام کرد.

از حدود یکصد هیئت نمایندگی که در نشست شورای کلیساهای پروتستان فرانسه شرکت داشتند نود و چهار هیئت با این تصمیم موافقت کردند و تنها سه هیئت به آن رای منفی دادند. با این حال آندسته از کشیشان پروتستان که با این تصمیم مخالفند می توانند از پذیرش آن و انجام مراسم مذهبی برای ازدواج زوج های همجنس سر باز زنند.