بزرگداشت روز جهانی مقابله با ترس از همجنسگرایی در روسیه

بزرگداشت روز جهانی مقابله با ترس از همجنسگرایی در روسیه
نگارش از Euronews

صدها نفر روز یکشنبه در سن پترزبورگ روسیه با در دست داشتن پرچم ها و بادکنک های رنگارنگ روز جهانی مقابله با ترس از همجنسگرایی را گرامی داشتند. همزمان

صدها نفر روز یکشنبه در سن پترزبورگ روسیه با در دست داشتن پرچم ها و بادکنک های رنگارنگ روز جهانی مقابله با ترس از همجنسگرایی را گرامی داشتند.

همزمان در مسکو تجمع مشابهی برای بزرگداشت این روز برگزار شد که با تنش و دستگیری پانزده نفر همراه بود. بر اساس قوانین روسیه هرگونه تبلیغ برای همجنسگرایی از سال ۲۰۱۳ ممنوع اعلام شده است.

مطالب مرتبط