درگیریهای گسترده در جریان اعتراضات به پروژه یک معدن در پرو

Access to the comments نظرها
نگارش از Euronews
درگیریهای گسترده در جریان اعتراضات به پروژه یک معدن در پرو

خبر کوتاه
شهر اره کیپای پرو صحنه درگیری گسترده میان معترضان به پروژه گشایش یک معدن و پلیس این کشور بود. در این درگیریها نزدیک به ۳۶ نفر زخمی شدند که در میان آنها نام بیست و دو تن از ماموران پلیس دیده می شود.