آخرین سفر کوستاکونکوردیا پیش از نابودی

Access to the comments نظرها
نگارش از Euronews
آخرین سفر کوستاکونکوردیا پیش از نابودی

کشتی کوستاکونکوردیا روز دوشنبه آخرین سفر خود را در دریای مدیترانه به قصد محل جدا سازی قطعات، آغاز کرد.

عملیات پیچیده شناورسازی کشتی سی ماه طول کشید. کشتی های یدک کش کوستاکونکوردیا را که بصورت مصنوعی شناور شده است، به ساحل جنوا می رسانند.

کوستا کونکوردیا در ژانویه سال ۲۰۱۲ در بندر جیلیو در ایتالیا به صخره ای برخورد کرد و واژگون شد. سی و دو نفر در این حادثه جان خود را از دست دادند. کاپیتان کشتی به اتهام سهل انگاری محاکمه و به شانزده سال زندان محکوم شد.

بخش هایی از کشتی پیش از حرکت به سمت بندر جنوا از آن جدا شد تا بتواند از موج شکن های بندر بگذرد و به محلی که برای پیاده کردن آن در نظر گرفته شده برسد.