پشتیبانی از تلاش های شهروندی نسرین ستوده

پشتیبانی از تلاش های شهروندی نسرین ستوده
نگارش از Euronews

بیش از دویست و بیست نفر از فعالان مدنی و حقوق بشر و هنرمندان و روزنامه نگاران، در یک نامه سرگشاده که رونوشت آن برای سازمان ملل متحد و نهادهای مدافع حقوق بشر در اروپا فرستاده شده است، ضمن حمایت از تلاش های شهروندی نسرین ستوده وکیل دادگستری و فعال حقوق بشر، خواهان لغو حکم غیر قانونی محرومیت او از حق وکالت و نیز رعایت حقوق برابر برای همه شهروندان ایران از جمله برای دگراندیشان شدند.

در مقدمه این نامه آمده است:

«از ۲۹ مهرماه ۱۳۹۳ (۲۱ اکتبر ۲۰۱۴)، نسرین ستوده در اعتراض به محرومیتش از کار و برای دفاع از حقوق دگراندیشان با شعار «حق کار، حق دگراندیشان»، روزهای کاری هفته در برابر کانون وکلا در تهران حضور پیدا می کند. در روزهای حضور نسرین در برابر کانون وکلا، برای ابراز همبستگی با او و دفاع از حق کار دگراندیشان، شهروندان ایرانی آزاده از راه های دور و نزدیک در کنارش حاضر می شوند.

نسرین ستوده اعلام کرده است که تلاش شهروندی خود را تا لغو ممنوعیت سه ساله پروانه وکالتش ادامه خواهد داد. او پایدار و پابرجا بر این خواست به حق و قانونی، به تلاش شهروندی خود برای لغو این حکم غیرقانونی و ناعادلانه ادامه می دهد. ما اکنون در هفتمین ماه تحصن او در برابر کانون وکلا هستیم.»

در بخش دیگری از این نامه، امضا کنندگان تاکید کرده اند:

ما امضاکنندگان زیر : – از تلاش های شهروندی نسرین ستوده و یارانش و کارزار حق کار، حق دگراندیشان پشتیبانی می کنیم! – خواهان لغو حکم غیرقانونی و ناعادلانه یِ شعبه دوم دادگاه انتظامی وکلا بر محرومیت نسرین ستوده به مدت سه سال از وکالت هستیم! – از وکلای شرافتمند دادگستری در ایران می خواهیم تمام توان خود را برای لغو هرجه زودتر این حکم ننگین و غیرقانونی به کار گیرند! – از جامعه جهانی و نهادهای بین المللی می خواهیم با فشار بر جمهوری اسلامی، خواهان برابری حقوق همه شهروندان ایرانی و پایان دادن به محرومیتِ دگراندیشان از حق تحصیل، حق کار و حق حیات شوند.

مطالب مرتبط