رای دادن شهردار لندن

رای دادن شهردار لندن

بوریس جانسون، شهردار لندن و مارینا ویلر همسرش بعد از شرکت در انتخابات پارلمانی بریتانیا، از حوزه اخذ رای در ایزلینگتون در شمال لندن خارج می شوند.

بوریس جانسون، شهردار لندن و مارینا ویلر همسرش بعد از شرکت در انتخابات پارلمانی بریتانیا، از حوزه اخذ رای در ایزلینگتون در شمال لندن خارج می شوند.

تازه‌ترین ویدیو