کنگره آمریکا از این پس می تواند توافق هسته ای ایران را مورد بازبینی قرار دهد

Access to the comments نظرها
نگارش از Euronews
کنگره آمریکا از این پس می تواند توافق هسته ای ایران را مورد بازبینی قرار دهد

خبر کوتاه
اکثریت قاطع سناتورهای آمریکا به قانونی رای دادند که براساس آن کنگره آمریکا می تواند توافق هسته ای با ایران را بازبینی و یا حتی رد کند. تنها دو نفر از مجموع ۱۰۰ نماینده مجلس سنای آمریکا به این طرح رای مخالف دادند.