نام نوزاد خاندان سلطنتی بریتانیا؛ آلیس، شارلوت، ماری، دیانا یا ویکتوریا؟

Access to the comments نظرها
نگارش از Euronews
نام نوزاد خاندان سلطنتی بریتانیا؛ آلیس، شارلوت، ماری، دیانا یا ویکتوریا؟

آلیس، شارلوت، ماری، دیانا یا ویکتوریا؟ علاقمندان به خاندان سلطنتی بریتانیا پس از تولد فرزند دختری در این خاندان خود را با گمانه زنی در مورد نام وی سرگرم می کنند و بیش از یک میلیون پوند هم برای درستی حدس خود شرط بندی کرده اند.

پس از شاهزاده جورج، این فرزند دختر دومین فرزند کیت و ویلیام، دوشس و دوک کمبریج و چهارمین وارث تاج و تخت در خاندان سلطنتی بریتانیاست.

ظاهراً اغلب دوستداران خاندان سلطنتی بریتانیا از بین اسامی آلیس، شارلوت، ماری، دیانا و ویکتوریا، دو اسم آلیس و شالوت را ترجیح می دهند و می پسندند.

برآورد می شود این نوزاد دختر که توپهای سلطنتی در لندن به افتخار تولدش بزودی خواهند غرید، از محل تبلیغات چهره و جایگاه سلطنتی وی ۱۵۰ میلیون پوند را عاید اقتصاد بریتانیا خواهد کرد. این رقم در ده سالگی شاهزاده به ۱ میلیارد پوند خواهد رسید.