آلبوم عکس: راهپیمایی روز جهانی کارگر در لندن

Access to the comments نظرها
نگارش از Euronews
آلبوم عکس: راهپیمایی روز جهانی کارگر در لندن

صدها تن از اعضای اتحادیه های کارگری، فعالان جنبش زنان ، هواداران احزاب مارکسیستی و سوسیالیستی بریتانیا و نیروهای هوادار صلح به مناسبت روز جهانی کارگر در میدان ترافلگار شهر لندن گرد آمدند و با کارگران اعتصابی در سراسر جهان و آنها که برای احقاق حقوق کارگران مبارزه می کنند اعلام همبستگی کردند.

 • راهپیمایی روز جهانی کارگر در لندن

  بسیاری از اعضای گروه های مدافع حقوق زنان و سازمان های فمینیستی رادیکال در مراسم اول ماه مه شرکت می کنند© Parviz Jahed

 • راهپیمایی روز جهانی کارگر در لندن

  حضور جوانان علوی در راهپیمایی اول ماه مه© Parviz Jahed

 • راهپیمایی روز جهانی کارگر در لندن

  پرچم سرخ و سیاه یک آنارکوسندیکالیست© Parviz Jahed

 • راهپیمایی روز جهانی کارگر در لندن

  هواداران پ کا کا© Parviz Jahed

 • راهپیمایی روز جهانی کارگر در لندن

  “هنوز هم به تغییر جهان نیاز داریم“© Parviz Jahed

 • راهپیمایی روز جهانی کارگر در لندن

  حضور چشمگیر احزاب کمونیست و سازمان های چپگرای ایرانی© Parviz Jahed

 • راهپیمایی روز جهانی کارگر در لندن

  اجرای موسیقی سرود انترناسیونال© Parviz Jahed

 • راهپیمایی روز جهانی کارگر در لندن

  حضور چشمگیر احزاب کمونیست و سازمان های چپگرای ایرانی© Parviz Jahed

 • راهپیمایی روز جهانی کارگر در لندن

  حضور چشمگیر احزاب کمونیست و سازمان های چپگرای ایرانی© Parviz Jahed

 • راهپیمایی روز جهانی کارگر در لندن

  اعضای سازمان های ضد جنگ همیشه در مراسم اول ماه مه حضور دارند© Parviz Jahed

 • راهپیمایی روز جهانی کارگر در لندن

  یک گروه از سوسیالیست های سریلانکا© Parviz Jahed

 • راهپیمایی روز جهانی کارگر در لندن

  هواداران حزب کمونیست بریتانیا© Parviz Jahed