شکایت ایرباس از ماموران سازمان اطلاعاتی آلمان

Access to the comments نظرها
نگارش از Euronews
شکایت ایرباس از ماموران سازمان اطلاعاتی آلمان

ایرباس، یکی از دو کمپانی اصلی ساخت هواپیما، از سازمان اطلاعات آلمان فدرال شکایت خواهد کرد.

دلیل آن، همکاری کارمندان سازمان اطلاعات آلمان با همتایان آمریکایی و تبادل اطلاعات شرکت های بزرگ تجاری با سازمان های اطلاعاتی آمریکا همچون «ان اس ای» عنوان شده است.

سخنگوی ایرباس در آلمان گفت دلیل این شکایت تبادل اطلاعات محرمانه مربوط به فناوریهای صنعتی این شرکت است.

هفته نامه اشپیگل هفته گذشته مطلبی منتشر کرد که در آن از همکاری ماموران سازمان اطلاعاتی فدرال آلمان با همتایان آمریکایی اشان پرده بر می داشت. به گفته اشپیگل دسترسی به اطلاعات محرمانه شرکتهای اروپایی در ده سال گذشته با کمک ماموران سازمان اطلاعات آلمان فدرال میسر شده است.
به اعتبار این مقاله ماموران سازمان اطلاعات آلمان فدرال برای شنود و دسترسی به اطلاعات شرکتهای فرانسوی و اطلاعات محرمانه رییس جمهوری فرانسه نیز نقش عمده ای ایفا کرده اند.

در این ارتباط توما دومزیر، وزیر کشور آلمان تحت فشار بی سابقه مطبوعاتی و افکار عمومی قرار گرفته است. وی بین سالهای ۲۰۰۵ تا ۲۰۰۹ رییس دفتر آنگلا مرکل صدر اعظم آلمان بود.

روزنامه هاندلس بلات اولین نشریه بود که خبر شکایت ایرباس از سازمان اطلاعات آلمان فدرال را نوشت.