نشان سردر اردوگاه مرگ داخائو دوباره نصب شد

Access to the comments نظرها
نگارش از Euronews
نشان سردر اردوگاه مرگ داخائو دوباره نصب شد

خبر کوتاه
کپی نشان آهنی بر سردر اردوگاه کار اجباری «داخائو» نصب شد. آرم و نشان اصلی که سال پیش دزدیده شد حاوی شعار نازی ها با این مضمون بود: «کار کردن رهایی است». داخائو، اولین اردوگاه مرگ نازی ها در نزدیکی شهر مونیخ آلمان بود که در سال ۱۹۳۳ میلادی ایجاد شد. نازی های هیتلر دست کم حدود ۳۲ هزار نفر را در داخائو به کام مرگ فرستادند.