کارتونیست شارلی اِبدو: دیگر کارتونی از محمد نخواهم کشید

Access to the comments نظرها
نگارش از Euronews
کارتونیست شارلی اِبدو: دیگر کارتونی از محمد نخواهم کشید

خبر کوتاه

لوز، کارتونیست مجله طنز «شارلی اِبدو» گفت از این پس کارتونی از پیامبر اسلام نخواهد کشید. آخرین کارتون وی از پیامبر اسلام پس از حمله خونین به دفتر شارلی اِبدو در پاریس و در صفحه اول آن بود با این عنوان:« تمامی بخشیده شد، من شارلی هستم.» انتشار نخستین شماره «شارلی اِبدو» پس از حمله به دفتر این مجله، خشم بسیاری از مسلمانان را در سراسر جهان بر انگیخت.

این کارتونیست در مصاحبه با یک نشریه فرانسوی گفت: «دیگر محمد را نخواهم کشید. دیگر جذابیتی برایم ندارد. خسته ام کرده است، همانطور که کشیدن چهره سارکوزی خسته ام کرده بود. تمام عمرم را وقف کشیدن این چهره ها نخواهم کرد.»