سربازان فرانسوی به سوء استفاده جنسی از کودکان آفریقای مرکزی متهم شدند

Access to the comments نظرها
نگارش از Masoud Imani Kalesar
سربازان فرانسوی به سوء استفاده جنسی از کودکان آفریقای مرکزی متهم شدند

همزمان با افزایش ۴ میلیارد یورویی بودجه دفاعی فرانسه برای تامین امنیت داخلی و نیز تامین امنیت نظامیان این کشور در خارج از مرزها، روزنامه گاردین بریتانیا از سوء استفاده جنسی سربازان فرانسوی در جمهوری آفریقای مرکزی پرده برداشت.

گاردین ادعا می کند، آندرس کومپس، از کارکنان سازمان ملل متحد و مستقر در ژنو بخاطر افشای گزارش داخلی این سازمان که به موضوع سوء استفاده جنسی از کودکان پرداخته بود از کار تعلیق شده است.

ظاهراً آقای کومپس در فقدان اقدامی عملی از سوی سازمان ملل متحد در جلوگیری از سوء استفاده جنسی از کودکان توسط سربازان فرانسوی، گزارش مربوطه را در تابستان سال ۲۰۱۴ میلادی در اختیار دادستانان فرانسوی قرار داده است.

روزنامه گاردین می نویسد لواط، تجاوز و سوء استفاده جنسی از کودکان بین اواخر سال ۲۰۱۳ و اواسط سال ۲۰۱۴ میلادی در بانگی، پایتخت جمهوری آفریقای مرکزی روی داده است.

نظامیان فرانسه دو سال پیش و با هدف پایان دادن به خشونت های ناشی از درگیری های شبه نظامیان مسیحی و شورشیان اغلب مسلمان سلِکا، وارد مستعمره سابق خود جمهوری آفریقای مرکزی شدند.