ادامه اعتراضات ضد دولتی در بروندی

Access to the comments نظرها
نگارش از Euronews
ادامه اعتراضات ضد دولتی در بروندی

عدم موافقت مخالفان دولت با سومین دوره ریاست جمهوری پی یر انکورونزیزا، رییس جمهوری بروندی باعث شده است تا خیابانهای بوجومبورا، پایتخت، شاهد اعتراضات خشونت بار شود.

هدف اصلی معترضان، عدم دستیابی آقای انکورونزیزا برای بار سوم به مسند راست جمهوری است، اعتراضی که با مقاومت خشونت بار پلیس مواجه شده و تاکنون برخی از معترضان را قربانی کرده است.

این تظاهرات ناظران سیاسی را به یاد اعتراضات خشونت بار سال ۲۰۰۵ میلادی انداخته است. بسیاری از چهره های سیاسی مخالف دولت نسبت به نامزدی سه باره رییس جمهوری کنونی برای انتخابات ریاست جمهوری معترضند.

پی یر انکورونزیزا روز شنبه نامزدی خود برای انتخابات ریاست جمهوری ماه ژوئن را اعلام کرد. به گفته مخالفان این نامزدی پیمان صلحی را که در سال ۲۰۰۶ امضا شده، زیر سوال می برد. بویژه آنکه وضعیت کشور نسبت به اولین دهه قرن بیست و یکم میلادی بحرانی تر شده است و نارضایتیهای زیادی در سطح کشور پدید آمده است.