فریاد اعتراض نسبت به عدم شناسایی "نسل کشی ارامنه" در خیابانهای تهران و بیروت

Access to the comments نظرها
نگارش از Euronews
فریاد اعتراض نسبت به عدم شناسایی "نسل کشی ارامنه" در خیابانهای تهران و بیروت

کشتار دسته جمعی ارامنه در ترکیه به صدمین سالش رسید و جمعه ارمنیهای در سراسر جهان یاد قربانیان این فاجعه، که با مرگ بیش از یک میلیون پانصد هزار ارمنی امپراطوری عثمانی همراه بود، را گرامی داشتنند.

در این روز نوربرت لامرت، سخنگو و رییس بوندستاگ، پارلمان آلمان گفت:” آنچه که در جریان جنگ جهانی اول در امپراطوری عثمانی و علیه ارمنیها رخ داد نسل کشی بود که جهان شاهدش بود. البته این تنها نسل کشی قرن بیستم نبود.”

نسل کشی ارامنه در اوائل قرن بیستم باعث شد تا بسیاری از آنها روانه کشورهای همسایه ترکیه از جمله سوریه، لبنان و ایران شوند.

ارامنه در بیروت نیز جمعه به خیابان آمدند و خواستند تا دولت ترکیه نسل کشی ارامنه را برسمیت بشناسد.

یکی از تظاهرات کنندگان گفت: “عدم پذیرش نسل کشی ارمنیها مانند انکار آن است. از جهان می خواهیم که از ترکها بخواهند تا نسل کشی ارامنه را شناسایی کنند. باید عدالت را برای یک و نیم میلیون ارمنی اجرا کنیم.”

در تهران نیز بسیاری از ارامنه در مقابل سفارت ترکیه تجمع کردند و خواستار برقراری حق و عدالت شده و از دولت ترکیه خواستند تا قتل عام یک و نیم میلیون ارمنی توسط نیروهای عثمانی را برسمیت بشناسند.

ارامنه خواهان شناسایی رسمی این کشتار به عنوان نسل کشی هستند اما ترکیه این اتهام را نمی پذیرد و نسل کشی و کشتار برنامه ریزی شده صدها هزار ارمنی در زمان تجزیه امپراطوری عثمانی را انکار می کند. در کتابهای درس تاریخ در ترکیه هیچ مطلبی درباره این فاجعه تلخ تاریخی نیامده است.