اعتصاب سراسری رانندگان قطار در آلمان

Access to the comments نظرها
نگارش از Euronews
اعتصاب سراسری رانندگان قطار در آلمان

اعتصاب حدود ۳ هزار راننده قطار در سراسر آلمان سرگردانی صدها مسافر را در پی داشت.

این اعتصاب از روز چهارشنبه آغاز شده و ۴۳ ساعت طول خواهد کشید اما رانندگان قطارهای باربری به اعتصاب خود تا ۶۶ ساعت ادامه می دهند.
این هفتمین اعتصاب رانندگان قطار در آلمان طی ۱۰ ماه گذشته به شمار می رود.

این اعتصاب ها در پی بی نتیجه بودن مذاکرات بر سر سطح دستمزدها و شرایط کار بین اتحادیه کارگران قطار و شرکت متصدی راه آهن یا دویچه بان برگزار شد.

سخنگوی شرکت دویچه بان می گوید: «یک روز اعتصاب برای ما هزینه ای بیش از ۱۰ میلیون یورو در بر دارد و این یک خسارت مالی جدی است اما علاوه بر خسارت مالی، اعتبار ما نیز خسارت می بیند و اعتماد مشتریان را از دست می دهیم.»

اتحادیه کارگران قطار که نمایندگی حدود بیست هزار نفر از حدود دویست هزار کارگر را به عهده دارد خواستار افزایش پنج درصدی سطح دستمزدها و یک ساعت کاری کمتر طی هفته است.