تظاهرات عظیم ضد "داعش" در اتیوپی

Access to the comments نظرها
نگارش از Euronews
تظاهرات عظیم ضد "داعش" در اتیوپی

دهها هزار نفر به دعوت دولت اتیوپی، علیه کشتار بیست و هشت مسیحی این کشور توسط گروه جهادی دولت اسلامی موسوم به “داعش” در لیبی، در آدیس آبابا، تظاهرات کردند.

تظاهرکنندگان در این کشور با دو سوم جمعیت مسیحی و یک سوم مسلمان، دست نوشته هایی در دست داشتند که بر روی آنها نوشته شده بود، “دولت اسلامی اسلام نیست.”

اما این تظاهرات همچنین فرصتی برای اعتراض به وضعیت اقتصادی این کشور بود.

یکی از آنها می گوید: “اتیوپیاییها برای یک زندگی بهتر مهاجرت می کنند. اتیوپیاییهایی هستند که مدارک تحصیلی دارند ولی نمی توانند کار پیدا کنند.
آنها نمی خواهند مهاجرت کنند، شرایط آنها را مجبور به این کار می کند.”

در حاشیه این تظاهرات، گروهی از معترضان در کشوری که اعتراضات مردمی غالبا سرکوب می شود، با پلیس ضد شورش درگیر شدند.

پلیس برای مقابله با معترضان به باتوم و گاز اشک آور متوسل شد.

بر اثر این درگیری تعدادی پلیس جراحت سطحی برداشتند.