دستگیری کاپیتان کشتی غرق شده در مدیترانه و سه قاچاقچی دیگر

Access to the comments نظرها
نگارش از Euronews
دستگیری کاپیتان کشتی غرق شده در مدیترانه و سه قاچاقچی دیگر

دو نفر از جمله محمد علی مالک کاپیتان بیست و هفت ساله تونسی کشتی که اخیرا با حدود هشتصد مهاجر غیرقانونی در دریای مدیترانه غرق شد، بازداشت شدند.

کاپیتان این کشتی مسئول اصلی این تراژدی عنوان شده است.

این دو نفر به همراه بازماندگان این کشتی صبح روز سه شنبه وارد جزیره سیسیل ایتالیا شده و بلافاصله دستگیر شدند.

روکو لیگووری، دادستان کاتانیا، با اعلام این خبر، گفت: “اتهام کاپیتان تسهیل مهاجرت غیرقانونی، غرق کردن کشتی و قتل تعداد زیادی مسافر است در حالی که اتهام عضو خدمه، تسهیل مهاجرت غیرقانونی است.”

همزمان پلیس راگوسا، واقع در جزیره سیسیل ایتالیا از بازداشت سه قاچاقچی انسان که اهل سوریه بوده اند خبر داده است.

این افراد نود و نه مسافر را پس از دریافت 8500 یورو از هر یک از آنها، با یک قایق لوکس و تحت عنوان جهانگرد ، وارد ایتالیا کرده بودند.