تعدادی زخمی بر اثر برخورد یک قطار با یک کامیون در فرانسه

Access to the comments نظرها
نگارش از Euronews
تعدادی زخمی بر اثر برخورد یک قطار با یک کامیون در فرانسه

خبر کوتاه

بر اثر برخورد یک قطار با یک کامیون در منطقه سن ا مرن در نزدیکی پاریس، حدود سی نفر زخمی شدند که حال دو نفر از آنها وخیم گزارش شده است.

بنابر گزارشها، برخورد این قطار با عقب این کامیون باعث خارج شدن آن از ریل و بروز این حادثه شده است.