حسابدار اردوگاه آشوویتس «گناه اخلاقی» خود را پذیرفت

Access to the comments نظرها
نگارش از Euronews
حسابدار اردوگاه آشوویتس «گناه اخلاقی» خود را پذیرفت

حسابدار اردوگاه آشوویتس در دادگاه رسیدگی به اتهامش مبنی بر همراهی در کشتار ۳۰۰ هزار تن از یهودیان، «گناه اخلاقی» خود را پذیرفت.

اسکار گرونینگ که به طور مستقیم در کشتار صورت گرفته، دست نداشته است گفت: «به لحاظ اخلاقی، اقداماتم مرا گناهکار کرده است.» وی در نخستین روز برپایی این دادگاه در آلمان درخواست بخشش کرد.

اسکار گرونینگ که در ۹۳ سالگی به سر می برد می تواند یکی از آخرین کسانی باشد که در رابطه با هولوکاست محاکمه می شود. حدود ۷۰ تن از جان به دربردگان هولوکاست و بستگان قربانیان این واقعه در دادگاه وی حضور شرکت کرده اند.

اوا پوستایی فاهیدی، یکی از بازماندگان اردوگاه آشوویتس در حاشیه این دادگاه گفت: «فقط آنانی که آنجا بوده اند می دانند چه اتفاقی افتاده است. از این رو این زمانی بسیار مهم در زندگی من است که در دادگاهی شرکت می کنم که در آن یکی از نیروهای اس اس محکوم خواهد شد. موضوع، مجازات نیست بلکه محاکمه شدنش مهم است.»

در فاصله ماه مه و ژوئیه ۱۹۴۴ میلادی ۴۲۵ هزار یهودی از مجارستان به آشوویتس انتقال داده شدند. شواهد تاریخی حاکی است که دست کم ۳۰۰ هزار تن از این افراد توسط افسران نازی به اتاق های گاز برده شده اند.