طوفان مرگبار در استرالیا

Access to the comments نظرها
نگارش از Euronews
طوفان مرگبار در استرالیا

طوفان شدیدی که روز سه شنبه سواحل شرقی استرالیا را در خود گرفت، سه قربانی به جای گذاشت. این طوفان مرگبار پیرامون شهر سیدنی خرابی های زیادی به بار آورد، باعث قطع برق هزاران خانه شد و درخت ها را از ریشه درآورد.

یکی از مقامات استرالیا گفت: “شک نیست که این طوفان بسیار شدید و در ده سال گذشته بی سابقه بوده است. از آنچه گمان می رفت، جدی تر بود، بنابراین عواقب قابل توجهی در ایالت نیوساوث ولز داشت. واضح است که با یک مشکل آب و هوایی جدی درگیر هستیم.”

سرعت باد توأم با باران صد و سی و پنج کیلومتر در ساعت بود و باعث موج های بلند در کناره ساحل شد. مقدار بارانی که بیست و چهار ساعت گذشته بارید به اندازه یک ماه بارندگی بود و خیابان های سیدنی را در آب فرو برد.