اعتراض مردم مجارستان به فساد و عملکرد دولت

Access to the comments نظرها
نگارش از Euronews
اعتراض مردم مجارستان به فساد و عملکرد دولت

هزاران مجارستانی در پنجاه شهر ازجمله بوداپست علیه فساد مالی و سیاست دولت ویکتور اوربان تظاهرات کردند. آنها از وضعیت بد اقتصادی و سیستم اداره دولت ناراضی هستند.

یکی از تظاهرکنندگان می گوید که ناراضی است و خواستار برگزاری انتخابات جدید است زیرا به نظر او هرکس دیگری بهتر از حکومت فعلی عمل می کند ویکی دیگر از معترضان به صراحت می گوید که از آنها می خواهد کمتر دزدی کنند، متعادل تر عمل کنند و درست تر خرج کنند و بیشتر به مردم برسند.

کمیسیون اروپا در تاریخ دهم آوریل سال جاری، پرداخت کمک مالی به این کشور را به دلیل برنامه ریزی نامتناسب مالی به حالت تعلیق درآورد.

گزارشگر یورونیوز از بوداپست می گوید: “درماه های گذشته تظاهرات متعددی علیه فساد مالی و عملکرد دولت اوربان برگزار شد اما تظاهرات امروز بطور مشخص در ارتباط با عدم توافق اتحادیه اروپا و دولت مجارستان صورت گرفت.”

برگزارکنندگان تظاهرات از حرکات اعتراضی بیشتری در آینده نزدیک خبر می دهند.