عملیات نجات مهاجران در مالت

عملیات نجات مهاجران در مالت

یک قایق مخصوص حمل سوخت، حامل ۲۴ پناهجوی نجات یافته از میان صدها نفری که در پی غرق شدن قایق در دریای مدیترانه جان باخته اند به مالت رسیده است.

یک قایق مخصوص حمل سوخت، حامل ۲۴ پناهجوی نجات یافته از میان صدها نفری که در پی غرق شدن قایق در دریای مدیترانه جان باخته اند به مالت رسیده است.

تازه‌ترین ویدیو