حمله انتحاری به کلاه آبیهای سازمان ملل در مالی

حمله انتحاری به کلاه آبیهای سازمان ملل در مالی
نگارش از Euronews

خبر کوتاه بر اثر حمله انتحاری به سربازان سازمان ملل در شمال مالی، سه غیر نظامی کشته و شانزده نفر دیگر از جمله نه سرباز کلاه آبی نیجریه ای زخمی شدند

خبر کوتاه

بر اثر حمله انتحاری به سربازان سازمان ملل در شمال مالی، سه غیر نظامی کشته و شانزده نفر دیگر از جمله نه سرباز کلاه آبی نیجریه ای زخمی شدند.

شمال مالی از حدود سه سال پیش تحت نفوذ جهادگرایان وابسته به القاعده بوده است.

مطالب مرتبط