آغاز دادگاه رسیدگی به اتهام های رئیس سابق شرکت ملی نفت چین

Access to the comments نظرها
نگارش از Euronews
آغاز دادگاه رسیدگی به اتهام های رئیس سابق شرکت ملی نفت چین

خبر کوتاه

دادگاه رسیدگی به اتهام های مربوط به فساد مالی رئیس سابق شرکت ملی نفت چین آغاز شد.

جیانگ جیمین به دریافت رشوه، سوء استفاده از موقعیت واستفاده از دارایی های شرکت برای منابع ناشناس متهم است.
مسئولان دادگاه می گویند برای اثبات اتهام های وارده بر او شواهد و مدارک کافی در اختیار دارند.