دیده شدن فلامینگوی سیاه در قبرس

Access to the comments نظرها
نگارش از Euronews
دیده شدن فلامینگوی سیاه در قبرس

فلامینگوی سیاه رنگ یکی از نادرترین پرندگانی است که نمونه ای از آن در قبرس دیده شده است.

این فلامینگو بامداد روز چهارشنبه در دریاچه نمک دیده شد. برخی می گویند که احتمالا این تنها فلامینگوی سیاه رنگی است که در جهان وجود دارد. با این حال پانتلیس چاریلائو، کارشناس محیط زیست می گوید که «چنانچه در اینترنت دیده ایم ظاهرا یک نمونه دیگر از این پرنده در اسرائیل دیده شده و از این رو احتمال می دهیم که این فلامینگو سیاه، دومین از نوع خود باشد.»

سالانه بیش از ۲۰هزار فلامینگو به دریاچه نمک آکتوریری کوچ می کنند.