اعتصاب کارمندان برج های مراقبت سفرهای هوایی در فرانسه را مختل کرد

اعتصاب کارمندان برج های مراقبت سفرهای هوایی در فرانسه را مختل کرد
نگارش از Euronews

اعتصاب کارمندان برج مراقبت در فرانسه بسیاری از پروازها در دو فرودگاه مهم پاریس، شارل دو گل و ارلی را مختل کرد. کارمندان برجهای مراقبت در این دو

اعتصاب کارمندان برج مراقبت در فرانسه بسیاری از پروازها در دو فرودگاه مهم پاریس، شارل دو گل و ارلی را مختل کرد.

کارمندان برجهای مراقبت در این دو فرودگاه خواستار افزایش حقوق و مخالف قانونی هستند که سن بازنشستگی آنها را افزایش می دهد. دولت مانوئل والس نخست وزیر فرانسه قصد دارد قانونی را به تصویب برساند که در صورت اجرای آن، سن بازنشستگی کارمندان برج مراقبت از 57 سالگی به 59 سالگی افزایش پیدا می کند.

کمپانی ایرفرانس بزرگترین شرکت هوایی فرانسوی گفته است که اغلب پروازهای کوتاه و میان مدت این کمپانی بدلیل اعتصاب لغو خواهند شد. این شرک با این حال متعهد شده است که پروازهای طولانی بین قاره ای خود را طبق معمول انجام دهد.

مطالب مرتبط