مصاحبه با نوآم چامسکی

Access to the comments نظرها
نگارش از Euronews
مصاحبه با نوآم چامسکی

نوآم چامسکی، از چهره های منتقد سیاست خارجی آمریکا محسوب می شود و حتی دولت این کشور را تروریست خوانده است.

تهدید جنگ هسته ای و تغییرات آب و هوایی نیز از نگرانیهای او محسوب می شود.

او مهمان برنامه آینده “گفتگوی جهانی” خواهد بود و با تویترAskChomsky# به سوالات شما پاسخ خواهد داد.