متهم اصلی سقوط ایرباس آلمانی عاشق پرواز بوده است

Access to the comments نظرها
نگارش از Euronews
متهم اصلی سقوط ایرباس آلمانی عاشق پرواز بوده است

آندریاس لوبیتز، کمک خلبان ایرباس آلمانی و به احتمال زیاد عامل مرگ ۱۵۰ نفر از جمله خودش، عاشق پرواز بود.

او در دوران نوجوانی در این باشگاه کوچک هوانوردی رویای آینده اش را می ساختد.

پتر روکیر از اعضای این باشگاه درباره شخصت لوبیتز می گوید: «آندراس جوان خوبی بود که دوران آموزش خود را در این باشگاه گذراند. او شوخ طبع و کمی هم آرام بود. در واقع مانند بقیه جوانهایی بود که به اینجا می آمدند.»

کلوس رادک، رئیس باشگاه هوانوردی ویستیروالد درباره روند خاص زندگی خلبانها و سیستم کنترل شرکت های هواپیمایی گفت: «آنها خلبان های حرفه ای هستند. سیستم کنترل داخلی خودشان را دارند. باید در سلامت کامل باشند و کنترل های زیادی هم دارند. حتی ما برای اینکه قادر به پرواز باشیم باید روند زندگی خاصی داشته باشیم. پزشکان با ما صحبت می کنند تا از سلامت جسمانی و روحی ما اطمینان حاصل شود.»

پس از اعلام دادستان شهر مارسی مبنی بر عمدی بودن سقوط هواپیما و نقش محرز کمک خلبان در این حادثه، پلیس آلمان به مقابل منزل مسکونی آندریاس لوبیتز در شهر مونتابائور رفته است. این جوان ۲۸
ساله همراه با مادرش در این منزل زندگی می کرد.

گفته می شود والدین آندریاس به فرانسه و محل سقوط هواپیما رفتند.