پاپ فرانچسکو: در برابر گروههای مافیایی ایستادگی کنید

Access to the comments نظرها
نگارش از Euronews
پاپ فرانچسکو: در برابر گروههای مافیایی ایستادگی کنید

پاپ فرانچسکو، رهبر کاتولیکهای جهان روز شنبه در سفری به ناپل ایتالیا از منطقه «اسکامپیا» که یکی پر خشونت ترین و خطرناک ترین محله های این شهر از نظر فعالیت گروههای مافیایی قاچاق مواد مخدر است، دیدار کرد.

پاپ با ذکر این جمله که به عنوان «برادری فروتن» با شما سخن می گویم، از گروههای مافیای ناپلی خواست که دست از جرم و جنایت و خشونت بردارند. نرخ بیکاری در منطقه اسکامپیا ۴۰ درصد گزارش شده است.

پاپ فرانچسکو در جمع مردم گفت: «فساد بوی تعفن می دهد، جامعه فاسد متعفن است. برخیزید و روح تان را از این آلودگی پاک کنید، شهر و جامعه را پاک کنید تا دیگر تعفن فساد وجود نداشته باشد.»

پاپ فرانچسکو سپس در میدان «پله بیشیتو» مرکز تاریخی شهر ناپل، با مردم دیدار کرد و همراه با آنها مراسم نیایش به جا آورد. پاپ که خواستار ایستادن مردم در برابر جرایم سازمان یافته گروههای مافیای شده، قرار است روز یک شنبه با زندانیان غذا بخورد.