چهارمین روز اعتصاب خلبانان لوفت هانزا

چهارمین روز اعتصاب خلبانان لوفت هانزا
نگارش از Euronews

خلبانان شرکت هواپیمایی لوفت هانزا روز شنبه وارد چهارمین روز اعتصاب خود شدند.

این اعتصاب که پرواز های بلند مدت را شامل می شود باعث لغو ۷۴ پرواز از۱۶۰ پرواز بلند مدت روزانه این شرکت هواپیمایی شده است. خلبانان به برنامه کاهش هزینه های این شرکت برای رقابت با دیگر شرکت های هواپیمایی اعتراض دارند.

مطالب مرتبط