حمله مسلحانه به موزه ای در پارلمان تونس

Access to the comments نظرها
نگارش از Euronews
حمله مسلحانه به موزه ای در پارلمان تونس

دست کم هشت گردشگر خارجی در پی حمله افراد مسلح به پارلمان تونس کشته شدند. تعداد دیگری نیز در یک موزه در نزدیکی محل پارلمان گروگان گرفته شده اند.

بر اساس گزارش رادیوی تونس، دو تا چهار مرد مسلح، به پارلمان تونس، در حالی که نمایندگان سرگرم کار بودند، حمله کردند.

همچنین رسانه های محلی گزارش دادند که پس از این حمله، افراد مسلح به موزه باردو که در مجاورت پارلمان قرار گرفته است، فرار کرد.

گفته می شود هنگام این حمله حدود 200 نفر داخل موزه بودند اما تعداد دقیق گروگان ها روشن نیست. تعداد زیادی کودک نیز در موزه بوده اند.

نیروهای امنیتی تونس موزه باردو را محاصره کرده اند.

شاهدان عینی گفته اند که مهاجمان لباس های نظامی به تن داشتند.