کمک به صلیب سرخ با بازیهای ویدئویی در سوئد

Access to the comments نظرها
نگارش از Euronews
کمک به صلیب سرخ با بازیهای ویدئویی در سوئد

سازمان صلیب سرخ سوئد برای تشویق مردم به اعطای کمکهای خود به این سازمان خیریه، دست به ابتکار عمل جدیدی زده است.

این سازمان با نصب بازیهای ویدئویی در فرودگاههای مختلف این کشور، مردم را به انجام کار خیر همراه با سرگرمی تشویق کرده است.مبتکران معتقدند که صندوقهای قدیمی جمع آوری کمکهای مردمی بسیار خسته کننده شده و ناشناس مانده اند.

برای این کار از بازیهای ویدئویی شناخته شده همچون “پک من“، “اسپیس اینویدرز” و یا “گالاگا“، استفاده شده است.