جنگ سوریه پنج ساله شد

Access to the comments نظرها
نگارش از امید لهبی
جنگ سوریه پنج ساله شد

بیست و چهارم اسفند 1389، روزی که آتش جنگ داخلی در سوریه شعله ور شد، از آن زمان چهار سال می گذرد.

در طول این مدت نه مخالفان حکومت و نه بشار اسد هیچکدام نتوانستند بر دیگری فایق شوند.

نتیجه آنکه همچنان سایه مرگ و خشونت بر سر مردم سنگینی می کند و شمار کشته شدگان از مرز دویست هزار نفر هم فراتر رفته است و کودکان بسیاری یتیم شده اند.

محمد یکی از این کودکان است. او می گوید: «امیدوارم امسال در امتحان ها قبول شوم به کلاس بالاتر بروم تا پدرم که در بهشت است از موفقیت من و برادرانم خوشحال شود.»

بسیاری از کسانی که از جنگ داخلی سوریه جان سالم به در برده اند، اکنون در اردوگاههای پناهجویان کشورهای همسایه در شرایط سخت زندگی می کنند.

ام بشیر، یکی از یک میلیون پناهجوی سوری در لبنان است. او می گوید: «آرزو دارم به خانه برگردم. آرزو دارم آنها به خود بیایند و کارهایی که می کنند را پایان دهند. خدا را شکر، امیدم را از دست داده ام، اما باز هم خدا را شکر برای همه چیز، من و بچه هایم در شرایط بسیار سختی زندگی می کنیم، اما خدا را شکر.»

تعداد پناهجویان سوری بین هشت تا نه میلیون نفر است. اغلب آنها در اردوگاههایی زندگی می کنند که از ابتدایی ترین امکانات برخوردار نیستند. بسیاری از این پناهجویان حتی غذای کافی برای ارتزاق در اختیار ندارند.