به هم خوردن عروسی در هند به علت بیسوادی داماد

Access to the comments نظرها
نگارش از Euronews  با استفاده از  OK
به هم خوردن عروسی در هند به علت بیسوادی داماد

خبر کوتاه

یک عروس هندی در ایالت اوتار پراداش، پس از اطلاع از بی سوادی نامزدش از ازدواج با وی خودداری کرد.

عروس خانم که نسبت به میزان سواد نامزدش شک کرده بود، برای امتحان از او خواست تا عدد پانزده را با عدد شش جمع کند.

داماد متقلب که خود را باسواد جا زده بود با دادن جواب هفده، عروس مورد نظرش را از دست داد.