اعلام حمایت مردم ماریوپل از دولت اوکراین

Access to the comments نظرها
نگارش از Euronews
اعلام حمایت مردم ماریوپل از دولت اوکراین

هزاران نفر از مردم بندر ماریوپل اوکراین روز شنبه برای حمایت از دولت این کشور به خیابان ها آمدند.

راهپیمایان در یک حرکت نمادین با تشکیل زنجیره انسانی با کی یف اعلام همبستگی کردند.

آنها همچنین به آنچه سیاست مداخله جویانه و تجاوز آشکار روسیه در امور داخلی اوکراین می خوانند اعتراض کردند.

یکی از راهپیمایان می گوید: «ما امروز جمع شده ایم تا به متجاوزان نشان دهیم که اوکراین کشور صلح طلبی است. ما تنها صلح و آشتی می خواهیم. ما یک کشور متحد و یکپارچه هستیم، نیازی به قیم نداریم و می توانیم از خودمان محافظت کنیم. فقط ما را به حال خود بگذارید.»

فرد دیگری با اشاره به حضور نیروهای جدایی طلب در اطراف ماریوپل می گوید: «بررسی عقب نشینی جدایی طلبان تقریبا غیر ممکن است. ما خواستار سازوکارهای جدیدی هستیم که بتواند نظارت کامل بر خروج نیروهای جدایی طلب داشته باشد. نمی خواهیم همه تجهیزات نظامی سنگین از ماریوپل خارج شود و بعد ببینیم که طرف دیگر امکانات خود را حفظ کرده و هر وقت بخواهد می تواند حمله کند.»

از زمان آغاز بحران اوکراین، ماریوپل یکی از مهمترین مناطق درگیری میان ارتش اوکراین و جدایی طلبان بود و اکنون نیز به رغم آتش بس این شهر مورد حمله نیروهای هوادار روسیه قرار می گیرد.