میکائیلا شیفرین در آستانه تصاحب گوی بلورین مارپیچ کوچک

Access to the comments نظرها
نگارش از Euronews
میکائیلا شیفرین در آستانه تصاحب گوی بلورین مارپیچ کوچک

میکائیلا شیفرین بر سکوی نخست رقابت های مارپیچ کوچک اوره سوئد ایستاد.

این اسکی باز آمریکایی که روز جمعه بیست ساله شد، با کسب این پیروزی، امتیازش را در مجموع رقابت های مارپیج کوچک به ۵۷۹ رساند تا در آستانه پایان فصل، امکان قهرمانی خود را در این ماده دوچندان کرده باشد. میکائیلا شیفرین در دو فصل گذشته هم جام بلورین مارپیچ کوچک را آز آن خود کرده بود.

ورونیکا ولز زوزولوا، اسکی باز سی ساله اهل اسلوواکی، با یک ثانیه و چهل و یک صدم ثانیه اختلاف نسبت به شیفرین بر سکوی دوم ایستاد. زوزولوا در رده بندی ماده مارپیچ کوچک، در مکان هشتم قرار دارد.

تینا مازه، نفر دوم رقابت های جام جهانی اما در پایان فصل، عملکرد خوبی ندارد. این اسکی باز اسلوونیایی که هفته ها صدرنشین جام جهانی بود، روز شنبه در اوره سوئد، به مقامی بهتر از شانزدهمی دست نیافت تا آنا فنینگر بخت نخست قهرمانی در رقابت های جام جهانی باشد.