ارتش عراق مدعی است تکریت تا سه روز دیگر آزاد خواهد شد

Access to the comments نظرها
نگارش از Euronews
ارتش عراق مدعی است تکریت تا سه روز دیگر آزاد خواهد شد

مقامات ارتش عراق می گویند تا سه روز آینده کنترل شهر تکریت را در دست خواهند گرفت و نیروهای داعش را از این شهر به بیرون می رانند.

این در حالیست که پیکارجویان داعش همچنان کنترل هفتاد درصد از این شهر را در اختیار دارند.

سربازان ارتش عراق به همراه داوطلبان شیعه در جنگ مستقیم با پیکارجویان داعش قرار دارند و تاکنون موفق شده اند یک مقر پلیس و یک بیمارستان در این شهر را بازپس بگیرند. در این درگیریها سه هزار تن از نظامیان عراق به همراه بیست هزار تن از داوطلبان شیعه و برخی از اعضای گروه عشایر محلی شرکت دارند و با نیروهای داعش در حال جنگ هستند.