نصب تندیس مهاتما گاندی در میدان پارلمان لندن

Access to the comments نظرها
نگارش از Euronews
نصب تندیس مهاتما گاندی در میدان پارلمان لندن

خبر کوتاه

روز شنبه در میدان پارلمان لندن از تندیس مهاتما گاندی رهبر استقلال هند پرده برداری شد. میدانی که بیشتر با آثار تاریخی مردانی شناخته می شود که به امپراطوری بریتانیا خدمت کرده اند در حالی که گاندی کمر به نابودی آن بسته بود. در این میدان مجسمه ای هم از چرچیل وجود دارد که به شدت مخالف گاندی بود.