تغییر رویه قضایی آلمانی در مورد حجاب معلمان

Access to the comments نظرها
نگارش از Euronews
تغییر رویه قضایی آلمانی در مورد حجاب معلمان

به گفته مطبوعات آلمان دادگاه قانون اساسی این کشور حکمی را صادر کرده است که بر اساس آن معلمان محجبه می توانند تحت شرایطی با حفظ حجاب در مدارس دولتی تدریس کنند.

حکم رسما منتشر نشده، اما در پی یک اشکال فنی برای چند دقیقه بر روی تارنمای دادگاه قرار گرفته است.

این حکم در پی شکایت دو معلم زن مسلمان صادر شده است.

بر اساس تصمیم دادگاه، از آنجایی که استفاده نمادهای مذهبی در مدارس آلمان ممنوع نیست، استفاده از حجاب نیز نمی تواند به خودی خود ممنوع باشد.

بر اساس این حکم تا زمانی که اولیای دانش آموزان شکایت نکنند یا “نظم” مراکز آموزشی مختل نشود، مدرسه نمی تواند از تدریس معلمان محجبه ممانعت کند.

پیش تر، دستگاه قضایی آلمانی ممنوعیت استفاده از حجاب برای معلمان را منوط به تصمیم پارلمان های محلی دانسته بود.

این تصمیم در سال 2003 و در پی شکایت یک معلم افغان به نام فرشته لودین گرفته شد.